LỊCH SỬ NÊN LÀ MÔN HỌC BẮT BUỘC -DƯỚI GÓC NHÌN CỦA GEN ZArticle thumbnail

LỊCH SỬ NÊN LÀ MÔN HỌC BẮT BUỘC -DƯỚI GÓC NHÌN CỦA GEN Z

01/06/2022
06:40:00
mục cafe sáng
06:45:00
mục sống xanh
06:50:00
mục chị google

Giao lưu với một bạn trẻ Gen Z chia sẻ về tình yêu với môn lịch sử. khách mời: Nguyễn Thị Thanh Lam - Sinh viên chuyên ngành Lịch sử và Việt Nam Học tại Trường Đại học Fulbright Vietnam

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100