default-thumb-voh-radio-podcast

LỊCH SỬ NÊN LÀ MÔN HỌC BẮT BUỘC -DƯỚI GÓC NHÌN CỦA GEN Z

Giao lưu với một bạn trẻ Gen Z chia sẻ về tình yêu với môn lịch sử. khách mời: Nguyễn Thị Thanh Lam - Sinh viên chuyên ngành Lịch sử và Việt Nam Học tại Trường Đại học Fulbright Vietnam 06:00 GMT+7, Thứ Tư, 01/6/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2200Chia sẻ