Lộ trình Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM ra sao, kỳ 2Article thumbnail

Lộ trình Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM ra sao, kỳ 2

16/12/2023
03:06
Ông Nguyễn Ngọc Hoà: Nên xác định rõ mô hình và loại hình của TTTC QT để thu hút NĐT

Lộ trình để TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên của cả nước và những bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100