Logistic, giải pháp tăng sức cạnh tranh cho nông sản ViệtArticle thumbnail

Logistic, giải pháp tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt

1 N lượt nghe
21/09/2023
00:00
Nội dung 0

Thứ trưởng Trần Thanh Nam kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng trong việc đẩy mạnh xây dựng chuỗi logistic nông sản.