Chứng chỉ hành nghề y, dược giả, hệ lụy khôn lườngArticle thumbnail

Chứng chỉ hành nghề y, dược giả, hệ lụy khôn lường

23/09/2023
00:00
Nội dung 0

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2022 và 2023, đơn vị đã phát hiện 25 trường hợp sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh giả.