default-thumb-voh-radio-podcast

Lợi dụng quyền dân chủ để chống phá chế độ

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi), nhằm phát huy quy chế dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng21:00 GMT+7, Thứ Sáu, 24/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
7900Chia sẻ