Lượng tìm kiếm quốc tế về Du lịch Việt Nam tăng nhanh thứ 6 thế giới trong năm 2023 Article thumbnail

Lượng tìm kiếm quốc tế về Du lịch Việt Nam tăng nhanh thứ 6 thế giới trong năm 2023

12/02/2024
00:00
Lượng tìm kiếm quốc tế về Du lịch Việt Nam tăng nhanh thứ 6 thế giới trong năm 2023

Năm 2023 ghi nhận sự phục hồi tích cực của lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam khi nước ta đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, cao hơn gần 3,5 lần năm 2022, vượt 57% so với mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2023.