default-thumb-voh-radio-podcast

Trắc nghiệm để hiểu đúng về hạt Granola

Hạt Granola đang được giới thiệu là siêu thực phẩ. Điều này có đúng không, giá trị dinh dưỡng của loại hạt này như thế nào? Cùng host thực hiện bài trắc nghiệm nhỏ nhỏ để hiểu đúng về nó nhé.17:30 GMT+7, Thứ Bảy, 18/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
8600Chia sẻ