Tiến tới phát triển bền vững (Kỳ 1)Article thumbnail

Tiến tới phát triển bền vững (Kỳ 1)

27/11/2023
00:00
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang là xu hướng chuyển dịch tất yếu của thế giới, xu thế này không c

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang là xu hướng chuyển dịch tất yếu của thế giới, xu thế này không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức lớn với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.