Mô hình TODArticle thumbnail

Mô hình TOD

06/12/2023
00:01
Mô hình TOD

TOD là mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng, không còn xa lạ trên thế giới