default-thumb-voh-radio-podcast

Mô hình “Ứng dụng “Phú Nhuận đồng hành cùng doanh nghiệp”

Mô hình “Ứng dụng “Phú Nhuận đồng hành cùng doanh nghiệp” chính thức ra mắt từ ngày 9/9/2022, trên cơ sở gắn với lợi ích trực tiếp của người dân, doanh nghiệp, là kênh tương tác thông tin hai chiều11:30 GMT+7, Thứ Hai, 28/8/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
48200Chia sẻ