Đạo diễn, Nhạc sĩ Nguyễn Trần Linh Lan và Minishow 15 năm sáng tác.Article thumbnail

Đạo diễn, Nhạc sĩ Nguyễn Trần Linh Lan và Minishow 15 năm sáng tác.

02/10/2023
00:29
Nhạc sĩ Linh Lan và những câu chuyện sau các ca khúc của chính mình

Đánh dấu 15 năm sáng tác của mình, vào tháng 10 này, Nhạc sĩ Nguyễn Trần Linh Lan sẽ có Minishow với tên gọi Ta Vẫn Còn Chính Mình để dành tặng khán giả yêu nhạc của mình.