default-thumb-voh-radio-podcast

Một Người Chưa Nói, Một Người Không Hay

Con người quả thật rất khó hiểu, thà đánh mất nhau chứ không chịu mở lời, thà giấu kín tình cảm còn hơn nói ra lòng mình. Sao cứ mãi do dự? Hãy bày tỏ cảm giác của bản thân với đối phương.19:00 GMT+7, Thứ Năm, 23/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
11101Chia sẻ