Mùa thu SG, nói chuyện cà phê xưa và nay... Article thumbnail

Mùa thu SG, nói chuyện cà phê xưa và nay...

03/10/2023
00:00
KHÁCH MỜI : chị NGUYỄN THỊ SƯƠNG – chủ nhân thế hệ thứ 2 của thương hiệu CÀ PHÊ VỢT CHEO LEO nổi tiếng hơn 80 qua tại Sài Gòn... - tin tức + chuyên mục + các bài hát yêu cầu

KHÁCH MỜI : chị NGUYỄN THỊ SƯƠNG – chủ nhân thế hệ thứ 2 của thương hiệu CÀ PHÊ VỢT CHEO LEO nổi tiếng hơn 80 qua tại Sài Gòn... - tin tức + chuyên mục + các bài hát yêu cầu