Mùng 1 Tết: Những màu Tết mớiArticle thumbnail

Mùng 1 Tết: Những màu Tết mới

10/02/2024
01:12
Hình ảnh ông đồ trẻ hiện nay
03:23
Gặp gỡ "ông đồ trẻ" Xuân Thành - 17 năm theo đuổi nghệ thuật thư pháp
10:05
Bài "Người thành phố với những màu Tết mới"
19:10
Bài "Những dấu ấn phát triển của TP.HCM trong năm 2023"
35:13
Gặp gỡ ca sĩ tuổi rồng
41:18
Du Xuân vui Tết

- Chia sẻ đầu năm: gặp gỡ nhà thư pháp trẻ Xuân Thành - Bài "Người Thành phố với những màu Tết mới" - Bài "Những dấu ấn phát triển của TPHCM trong năm 2023" - Gặp gỡ ca sĩ Tuổi Thìn - Du Xuân vui Tết