Năm 2023, ngành du lịch thành phố vẻ vang về đíchArticle thumbnail

Năm 2023, ngành du lịch thành phố vẻ vang về đích

09/01/2024
09:30
Năm 2023, ngành du lịch thành phố vẻ vang về đích

Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị dẫn đầu cả nước về tỷ lệ khách, doanh thu, đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam. Năm 2023 ngành du lịch đã đón được gần 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu lượt khách nội địa.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100