“Năm Thanh niên tình nguyện” tại TPHCMArticle thumbnail

“Năm Thanh niên tình nguyện” tại TPHCM

27/02/2024
15:00
“Năm Thanh niên tình nguyện” tại TPHCM

Chương trình do Thành Đoàn TPHCM tổ chức, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100