default-thumb-voh-radio-podcast

Nên hay không nên để con cái kiếm tiền thay cha mẹ?

Một nhà nghiên cứu truyền thông ở Australia đã và đang kêu gọi cần có nhiều quy định hơn đối với việc trẻ em hoạt động trên mạng xã hội với tư cách là những influencer (người ảnh hưởng) được trả phí.14:00 GMT+7, Thứ Ba, 06/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
24200Chia sẻ