Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụngArticle thumbnail

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

04/12/2023
01:51
Bản tin tài chính với nhiều nội dung hấp dẫn

Các TCTD có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100