Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụngArticle thumbnail

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

04/12/2023
01:51
Bản tin tài chính với nhiều nội dung hấp dẫn

Các TCTD có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022.