default-thumb-voh-radio-podcast

Nghị quyết 31 - Niềm vui lớn, trọng trách lớn

TBT Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là niềm vui lớn và cũng là trọng trách lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.10:00 GMT+7, Thứ Sáu, 07/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
14400Chia sẻ