Ngành du lịch tăng tốcArticle thumbnail

Ngành du lịch tăng tốc

22/02/2024
00:00
Theo đó, từ nay đến cuối năm 2024, TP.HCM sẽ tổ chức 6 sự kiện xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2024, TP.HCM sẽ tổ chức 6 sự kiện xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100