Ngành Thuế áp dụng các biện pháp quản lý hoạt động thương mại điện tửArticle thumbnail

Ngành Thuế áp dụng các biện pháp quản lý hoạt động thương mại điện tử

16/06/2024
18:25
PV Phạm Văn Quân, chuyên gia chuyển đổi số QG về truy xuất nguồn gốc sản phẩm để chuyển đổi xanh

Lãnh đạo Tổng cục thuế cho biết Bộ tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước thống nhất kế hoạch kết nối, chia sẻ dữ liệu hỗ trợ công tác quẩn lý thuế đối với HĐ TMĐT

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100