default-thumb-voh-radio-podcast

Ngày hội lá

Ngày hội lá do Bảo tàng Áo dài tổ chức với mong muốn giới thiệu, quảng bá kiến trúc, ẩm thực và trình diễn nghệ thuật liên quan đến lá20:00 GMT+7, Thứ Ba, 30/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
6300Chia sẻ