default-thumb-voh-radio-podcast

Ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 8, HDND Thành phố

Hội đồng nhân dân Thành phố sáng nay đã nghe Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ và Công an Thành phố báo cáo làm rõ thêm những vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm17:00 GMT+7, Thứ Năm, 08/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
3700Chia sẻ