default-thumb-voh-radio-podcast

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11/202209:30 GMT+7, Thứ Ba, 08/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
300Chia sẻ