Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Ngày Quốc tế Vui chơiArticle thumbnail

Ngày Quốc tế Vui chơi

11/06/2024
00:00
Ngày Quốc tế Vui chơi

Dựa trên nguyên tắc này, vào tháng 3/2024, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết do 13 quốc gia cùng đề xuất, trong đó có Việt Nam, và tuyên bố ngày 11/6 hàng năm là Ngày Quốc tế Vui chơi.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100