Ngày Thầy thuốc Việt Nam và những gương mặt rạng danh y học ViệtArticle thumbnail

Ngày Thầy thuốc Việt Nam và những gương mặt rạng danh y học Việt

27/02/2024
08:29
Ngày Thầy thuôc Việt Nam và những tấm gương rạng danh y học Việt
27:37
Vinh danh 12 thành tựu y khoa
01:02:20
Podcast: Con chù ụ Trà Vinh
01:22:35
CXAN: Những quốc gia hạnh phúc và những câu chuyện thú vị

Ngày thầy thuốc Việt Nam là ngày 27/2, ngày này được xem là ngày tôn vinh các Y, Bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành y tế, Bộ Y Tế đã chọn ngày này làm ngày truyền thống của ngành

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100