default-thumb-voh-radio-podcast

Nghệ sĩ trẻ Nhã Hiếu - Xiếc với Patin

NS Nhã Hiếu là 1 trong những nghệ sĩ trẻ nổi bậc ở lĩnh vực xiếc của nhà hát nghệ thuật Phương Nam. trở lại với VOH sau 5 năm, Nhã Hiếu mang theo nhiều câu chuyện xúc động về sự nổ lực làm nghề.11:30 GMT+7, Thứ Bảy, 25/6/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
8000Chia sẻ