Nghề Y cao quý vẫn luôn là nghề nguy hiểm đầy thử tháchArticle thumbnail

Nghề Y cao quý vẫn luôn là nghề nguy hiểm đầy thử thách

26/02/2024
06:05
Nghề Y cao quý vẫn luôn là nghề nguy hiểm đầy thử thách

Band trò chuyện cùng ông Tăng Chí Thượng-GĐ SYT TPHCM về tình trạng hành hung nhân viên y tế vẫn còn đang diễn ra hiện nay

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100