default-thumb-voh-radio-podcast

Người mới đầu tư chứng khoán, cần gì?

Người trẻ hoặc người mới bắt đầu bước vào đầu tư chứng khoán cần tìm hiểu những vấn đề gì hay cần lưu ý gì? Cùng nghe chị Trần Thị Cẩm Tiên, Trưởng phòng Tư vấn Công ty chứng khoán Mira Asset chia sẻ.07:00 GMT+7, Thứ Ba, 30/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
39100Chia sẻ