Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Người Nhật Bản gắn bó với nông nghiệp hữu cơ Việt Nam Article thumbnail

Người Nhật Bản gắn bó với nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

17/05/2024
01:01
Phỏng vấn bà Ino Mayu
21:51
Ghi nhận ý kiến của người dân về dự án Seed to table
23:30
Ghi nhận ý kiến của đại diện cơ quan ngoại giao Nhật Bản về bà Ino Mayu
25:00
Ghi nhận ý kiến của lãnh đạo địa phương và hiệp hội doanh nghiệp về dự án Seed to table

Bà Ino Mayu đã dành cả thanh xuân, nhiệt huyết cho việc giúp đỡ những người nông dân Việt Nam làm nông nghiệp hữu cơ với dự án Seed to table. Hiện dự án đang triển khai tiếp tục ở tỉnh Đồng Tháp.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100