default-thumb-voh-radio-podcast

Người trẻ làm nông nghiệp

Trẻ trung năng động, dám nghĩ dám làm là những phẩm chất, đặc điểm tính cách của người trẻ. Những nông dân trẻ có đầu óc, có sự sáng tạo, có ý chí và sức khỏe sẽ góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam04:30 GMT+7, Thứ Sáu, 18/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
4400Chia sẻ