default-thumb-voh-radio-podcast

Nguy cơ “dịch chồng dịch” bùng phát ở nhiều quốc gia

Nguy cơ “dịch chồng dịch” đang hiện hữu ở nhiều quốc gia, đặc biệt là EU. Trong khi dịch COVID19 vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, bệnh đậu mùa khỉ lại có nguy cơ bùng phát ở châu Âu và Mỹ. 07:30 GMT+7, Thứ Sáu, 12/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ