default-thumb-voh-radio-podcast

Trợ giúp viên pháp lý trực tại tòa án

Hoạt động không chỉ tăng cường quan hệ với phía toà án tại địa phương mà còn tăng cường khả năng cho người dân tiếp cận với pháp luật.14:00 GMT+7, Thứ Sáu, 17/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2900Chia sẻ