Nguyễn Thành Gia ra mắt sách “Chuyện trường - Chọn nghề”Article thumbnail

Nguyễn Thành Gia ra mắt sách “Chuyện trường - Chọn nghề”

18/02/2024
19:27
cộng sinh các nguồn lực tạo bức tranh khởi nghiệp ĐMST khởi sắc hơn

Quyển sách “Chuyện trường - Chọn nghề” là sự kết tinh giữa tri thức - kiến thức thực tế - thực tiễn được đúc kết sau hành trình hỗ trợ định hướng nghề nghiệp của tác giả ở nhiều tỉnh thành trên cả nước

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100