Phỏng vấn MBA Nguyễn Tiến Điệp, Chủ tịch Công Ty Cổ Phần IMAP LogisticsArticle thumbnail

Phỏng vấn MBA Nguyễn Tiến Điệp, Chủ tịch Công Ty Cổ Phần IMAP Logistics

21/02/2024
01:10
phỏng vấn MBA Nguyễn Tiến Điệp

MBA Nguyễn Tiến Điệp, Giám đốc Công Ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ SA DA CO, Chủ tịch Công Ty Cổ Phần IMAP Logistics chia sẻ về hành trình thành lập doanh nghiệp

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100