default-thumb-voh-radio-podcast

Nhà đầu tư Việt Kiều và giấc mơ Silicon Valley Việt Nam

Ông David Dương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt-Mỹ mong muốn đầu tư và đưa thung lũng công nghệ Silicon Valley về Khu Công nghệ Môi trường xanh Long An Kỹ sư trẻ Huỳnh Ngọc Hoàng Tiểu phẩm: Thấy Phát Rầu06:00 GMT+7, Thứ Bảy, 30/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2500Chia sẻ