default-thumb-voh-radio-podcast

Đề án 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao ở vùng ĐBSCL

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng Đề án sản xuất bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao ở vùng ĐBSCL05:00 GMT+7, Thứ Năm, 06/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
300Chia sẻ