default-thumb-voh-radio-podcast

Nhà ở xã hội - "Giấc mơ" an cư của công nhân

"An cư" để "lạc nghiệp" - giấc mơ của người lao động thu nhập thấp đang gần hơn với đề án xây ít nhất 1 triệu nhà ở xã hội. 21:00 GMT+7, Thứ Tư, 05/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ