Nhà sáng lập làm gì sau khi gọi thành công vòng vốn hạt giống?Article thumbnail

Nhà sáng lập làm gì sau khi gọi thành công vòng vốn hạt giống?

27/03/2023
07:00
Nhà sáng lập làm gì sau khi gọi thành công vòng vốn hạt giống?

27 thg 3, 2023 | KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ĐỂ THÀNH CÔNG - Vòng hạt giống thường là dòng vốn đầu tiên nhà sáng lập nhận được kể từ khi gây dựng start-up. Vì vậy, sau khi gọi vốn thành công, nhà sáng lập cần thiết lập ngay một số bước tiếp theo, giúp số vốn đó phát huy hiệu quả tối đa.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100