default-thumb-voh-radio-podcast

Nhà sáng lập làm gì sau khi gọi thành công vòng vốn hạt giống?

Vòng hạt giống thường là dòng vốn đầu tiên nhà sáng lập nhận được kể từ khi gây dựng start-up. Vì vậy, sau khi gọi vốn thành công, nhà sáng lập cần thiết lập ngay một số bước tiếp theo, giúp số vốn đó phát huy hiệu quả tối đa. 09:30 GMT+7, Thứ Hai, 27/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
11400Chia sẻ