Nhà thơ Ngọc Khương với "Muôn lời thiên nhiên"Article thumbnail

Nhà thơ Ngọc Khương với "Muôn lời thiên nhiên"

24/09/2023
00:00
Nhà thơ Ngọc Khương ra mắt tập thơ thứ 17, cũng là tập thơ thứ 4 dành cho thiếu nhi "Muôn lời thiên nhiên".

Nhà thơ Ngọc Khương ra mắt tập thơ thứ 17, cũng là tập thơ thứ 4 dành cho thiếu nhi "Muôn lời thiên nhiên".