Nhà văn hóa thanh niên thành phố học tập và làm theo BácArticle thumbnail

Nhà văn hóa thanh niên thành phố học tập và làm theo Bác

22/09/2023
00:00
Nhà văn hóa thanh niên thành phố học tập và làm theo Bác

Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM đã có nhiều giải pháp, phần việc sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong việc tập hợp thanh niên, xứng đáng là “cánh tay phải” của Thành đoàn TPHCM trong tập hợp lực lượng, nhất là giới trẻ và văn nghệ sĩ trẻ