default-thumb-voh-radio-podcast

Nhạc sĩ Thiên Tuế và bài ca về Lý sơn, biển đảo

Nhạc sĩ Thiên Tuế quê ở tỉnh Quảng Ngãi. Ông từng giữ chức vụ hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Tp. 20:30 GMT+7, Thứ Hai, 29/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
147647Chia sẻ