Nhận diện thủ đoạn "Hạ thấp nhuệ khí"Article thumbnail

Nhận diện thủ đoạn "Hạ thấp nhuệ khí"

06/12/2023
00:00
Sự ổn định và ngày càng thịnh vượng của đất nước là tầm nhìn chung cũng là mục tiêu chung.

Thủ đoạn nguy hiểm mà đôi khi người xem chỉ tiếp nhận tin tức kiểu tò mò, thú vị và ít nhận ra vì những nội dung tinh vi. Đó là thủ đoạn hạ thấp nhuệ khí của cán bộ, chiến six và nhân dân.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100