Nhận diện thủ đoạn: xuyên tạc công tác cán bộ.Article thumbnail

Nhận diện thủ đoạn: xuyên tạc công tác cán bộ.

29/11/2023
00:00
Nên nhớ: quyết tâm chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam rất cao, đó là “không có vùng cấm, không có

Nên nhớ: quyết tâm chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam rất cao, đó là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.