Nhận diện và phản bác những luận điệu Cường điệu hóa tiêu cực.Article thumbnail

Nhận diện và phản bác những luận điệu Cường điệu hóa tiêu cực.

26/02/2024
00:00
Nhận diện và phản bác những luận điệu Cường điệu hóa tiêu cực.

Nội dung mà các thế lực này sử dụng nhiều nhất là các vụ việc tiêu cực trong nước. Tuy nhiên, không phải ai tham gia mạng xã hội, gặp những đối tượng xuyên tạc, phản động cũng dễ dàng tin theo.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100