Nhận diện và phản bác những luận điệu xuyên tạc thành tựu kinh tế Việt Nam 2023 Article thumbnail

Nhận diện và phản bác những luận điệu xuyên tạc thành tựu kinh tế Việt Nam 2023

12/02/2024
00:00
Nhận diện và phản bác những luận điệu xuyên tạc thành tựu kinh tế Việt Nam 2023

GDP VN năm 2023 tăng 5,05% so với năm 2022. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra nhưng một số luận điệu lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực trong phát triển KT-XH của VN.