Nhân sự số cho phát triển kinh tếArticle thumbnail

Nhân sự số cho phát triển kinh tế

30/06/2023
00:00
Nội dung 0

Phóng viên Thoại Diễm trò chuyện cùng ông Vương Quân Ngọc, Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số FPT Digital về Nhân sự số

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100