NHÂN VĂN SỐArticle thumbnail

NHÂN VĂN SỐ

12/04/2024
19:15
Nhân văn số tại Việt Nam – tiềm năng và cơ hội

Một trong những tiềm năng và cơ hội lớn nhất của nhân văn số mà các chuyên gia hiện nay đang kỳ vọng sẽ sớm được ứng dụng và thực hiện trong các dự án qui mô lớn, tầm quốc gia.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100