"Nhiều cách làm sáng tạo của Chi hội Hướng dẫn viên du lịch TPHCM đáng được nhân rộng"Article thumbnail

"Nhiều cách làm sáng tạo của Chi hội Hướng dẫn viên du lịch TPHCM đáng được nhân rộng"

13/05/2024
01:22
Đại hội Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch TPHCM nhiệm kỳ 2024 - 2026
11:32
Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế được ghi danh vào Danh mục Ký ức Thế giới
17:26
Bản tin Chuyển động đô thị
24:18
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

"Nhiều cách làm sáng tạo của Chi hội Hướng dẫn viên du lịch TPHCM đáng được nhân rộng"-đây là chia sẻ của ông Bùi Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HHDL Việt Nam tại Đại hội Chi hội Hướng dẫn viên TPHCM diễn ra hôm 8/5/2024.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100